Op alle bestellingen via deze webshop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je de toepasselijkheid van de voorwaarden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van ZININshop zijn vrijblijvend. ZININshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door ZININshop. ZININshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ZININ dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Het bestelproces is opgenomen onder klantenservice; vraag en antwoord.

Betalen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW. Het afrekenen gaat in 4 eenvoudige stappen. De volgende betaalmethodes zijn mogelijk: Ideal, mastercard en visa. De betalingen vinden plaats in een beveiligde omgeving. Wil je het geld vooraf overmaken neem dan contact op met ZININshop (zie klantenservice).

Na het afrekenen ontvang je een bevestiging per email. De bestelling is pas definitief als wij de voorraad en jouw gegevens hebben geverifieerd. Mocht het artikel toch niet op voorraad zijn dan nemen wij direct contact met je op.

Verzenden

Nederland

Bestellingen boven €50,00 verzenden wij gratis. Voor pakket-bestellingen onder €50,00 rekenen wij een bijdrage van €5.50 aan verzendkosten, voor brievenbuspost €2.95. Voor meubelen (o.a. Fermob) gelden andere verzendkosten. Voor meer informatie neem contact op met ZININshop (zie klantenservice).

De bestelling kan ook worden opgehaald in de winkel ZININ, Burgemeester Reigerstraat 11 te Utrecht. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht.

ZININshop verstuurt de bestellingen met PostNL danwel een andere door ZININ zorgvuldig geselecteerde pakketdienst.

Bestellingen die maandag t/m vrijdag voor 15.00 uur zijn geplaatst, worden nog diezelfde dag in behandeling genomen, behalve op nationale feestdagen. Alle bestellingen die na 15.00 uur zijn geplaatst worden de volgende werkdag in behandeling genomen. Bestellingen die vrijdag na 15.00 uur worden geplaatst, worden de daaropvolgende maandag in behandeling genomen.

De bestelling wordt verzonden zodra de betaling is goedgekeurd en het bezorg- en factuuradres zijn geverifieerd. ZININshop streeft ernaar de bestelling binnen 48 uur te versturen.

ZININshop zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je uiterlijk 1 maand nadat de bestelling geplaatst is bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Zodra de bestelling is verzonden ontvang je per email een track&tracé code waarmee je het pakket kan volgen.

Verzenden buiten Nederland

De kosten voor verzending naar België en Duitsland zijn € 7.95.

Wil je een bestelling laten versturen buiten Nederland / België en Duitsland neem dan contact op ZININshop (zie klantenservice).

Retourneren & Ruilen

Het kan voorkomen dat een artikel niet aan je wensen voldoet. Je kan het artikel dan retour zenden aan ZININshop (met uitzondering van food- en sale producten).

Procedure

Wil je een artikel retour zenden dan dien je dit binnen 7 werkdagen na ontvangst aan te melden via retour@zininshop.nl o.v.v. je naam, het artikel, factuurnummer en jouw rekeningnummer. Het artikel dient binnen 7 werkdagen na onze bevestiging van de retourmelding door ons te zijn ontvangen met een kopie van onze bevestiging (email) van de retourzending.

Het artikel dient in de originele staat en indien van toepassing in de originele verpakking retour te worden gestuurd. Beschadigde of gebruikte artikelen nemen wij niet retour tenzij het artikel in beschadigde staat is ontvangen. In dat geval geldt een afwijkende procedure. Neem hiervoor contact op met ZININshop (zie klantenservice).

Verpak het product zorgvuldig en frankeer het pakket voldoende (niet of niet gefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd). De kosten en het risico van het retour zenden liggen bij de afzender.

Retouradres:

ZININshop / Retour

Burgemeester Reigerstraat 11

3581 KJ  Utrecht

Na ontvangst van de retourzending sturen wij een bevestiging, per email. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het artikel storten wij het geld terug op je rekening.

Wil je een artikel omruilen dan zijn de nieuwe verzendkosten weer voor onze rekening.

 

Cadeaubonnen

Iedere ZININ cadeaubon is voorzien van een unieke (numerieke) code. Je dient de ZININ cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Alleen originele ZININ cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan ZININshop te worden verstrekt. ZININ behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitende te accepteren na ontvangst van de originele bon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

ZININ cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na de datum van afgifte (staat vermeld op bon).

ZININ cadeaubonnen zijjn niet inwisselbaar voor geld.

In geval van een faillisement van ZININshop heb je recht op restitutie, in geld, van de waarde van de nog geldige maar ongebruikte ZININ cadeaubon.

 

Privacy

ZININshop respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je eventueel met je bezoek aan onze website verschaft vertrouwelijk en conform de geldende wet en regelgeving wordt behandeld. ZININshop gebruikt de informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.
ZININshop verzamelt gegevens die op vrijwillige basis door de bezoeker op onze website worden verstrekt. Bij het plaatsen van een bestelling bij ZININshop vragen wij uw naam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer en emailadres om de bestelde producten te verzenden of om u te informeren betreffende de bestelling. Deze gegevens worden ook gedeeld met MyParcel, onze verzendportal.

ZININshop gebruikt jouw persoonsgegevens, alleen na toestemming, om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ZININ danwel ZININshop of wel om ZININshop aanbiedingen te doen.

ZININshop stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden tenzij dit voor de uitvoering van je bestelling noodzakelijk is tenzij de wet dit voorschrijft.
ZININshop maakt SSL (Secure Socket Layer) voor het overbrengen van informatie voor het verwerken van de bestelling.

ZININshop bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen, behalve indien de wet anders vereist. U heeft het recht om, op verzoek, op de hoogte te worden gebracht van de informatie dieZININshop van u heeft geregistreerd. Als de informatie onjuist, onvolledig of irrelevant is, heeft u het recht om de informatie te laten corrigeren of verwijderen (‘recht van vergetelheid’).
Wilt u meer informatie of wilt u uw persoonlijke gegevens laten corrigeren dan wel verwijderen neem dan contact op met ons: info@zininshop.nl.

 

Sitevoorwaarden

Op deze site wordt informatie aangeboden over de ZININshop en word je de mogelijkheid geboden producten online te bestellen en/of hierover informatie op te vragen. Meer informatie over hoe op deze site met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan vindt je onder het kopje Privacy.

Deze site bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van ZININ en/of derden rusten. Het is niet toegestaan onderdelen van deze site elektronisch of anderszins te kopiëren.

ZININshop kan gebruik maken van technologie om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. ZININshop kan eventueel informatie verzamelen over je bezoek aan deze website, inclusief de pagina´s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je kijkt en de andere acties die je onderneemt. Het doel hiervan is om de effectiviteit van de website te bepalen en als gevolg daarvan eventueel aan te passen.

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. ZININshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze sites als download aangeboden software.

ZININshop kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. ZININshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

 

Slotbepalingen

ZININshop heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat ZININshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Op de overeenkomsten tussen ZININshop en klanten is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.